Artikel

Voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar financiële zelfredzaamheid

In Amsterdam Nieuw-West is financiële zelfredzaamheid om meerdere redenen potentieel problematisch. Een aanzienlijk deel van de bewoners kampt met een of meer problemen op sociaal, economisch of cultureel gebied. Zij leven van een laag inkomen, zijn laagopgeleid en soms ook laaggeletterd, beheersen de taal onvoldoende en hebben gezondheidsklachten (Gemeente Amsterdam 2016; GGD Amsterdam 2014). In hoeverre hebben deze bewoners de benodigde vaardigheden, competenties en kennis om financieel zelfredzaam te zijn en wat vraagt dit van de aansluiting tussen vraag en aanbod?

  • R. J. Schoorl
  • R. C. van Geuns
  • E. J. P. Desain

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten