Artikel

Amsterdamse Armoede Monitor 2019

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 2 december 2020

De jaarlijkse Amsterdamse Armoedemonitor dient twee doelen. Ten eerste beschrijft de monitor de minimapopulatie. Hiermee worden ontwikkelingen en nieuwe risico’s in kaart gebracht. Ten tweede biedt de monitor een overzicht van het bereik van de gemeentelijke minimaregelingen. De monitor is gebaseerd op gegevens uit het Integraal Inkomens en Vermogensonderzoek (IIV) van het CBS. IIV bevat gegevens over de periode 2011 2017 en voorlopige gegevens over 2018. Deze monitor beschrijft hiermee de Amsterdamse situatie vóór de coronacrisis. Het beeld op basis van deze cijfers is redelijk optimistisch: op het gebied van armoede heeft Amsterdam er in jaren niet zo goed voor gestaan. Echter, met de blik van 2020 krijgen de cijfers een andere betekenis en verbinden we andere conclusies aan de uitkomsten.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 2 december en 21 oktober  2020

Behandelend ambtenaar: Kasia Kruijer,k.kruijer@amsterdam.nl en Merel Louter, m.louter@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

 

Bron:OIS

Soufyan Ahamiane, Laure Michon, Clemens Wenneker, Renske Hoedemaker

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten