Artikel

Rijksmiddelen Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Commissie Stadsontwikkeling 11 januari 2023

In juli 2022 is het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid gelanceerd. Met dit
programma zet het Rijk de eerste stappen voor een langjarige inzet om samen met gemeenten
en andere lokale partijen de leefbaarheid en veiligheid in twintig zogenaamde focusgebieden
(negentien steden) weer op orde te krijgen en de bewoners weer perspectief te bieden. Zuidoost
en Nieuw-West zijn twee van de twintig gebieden. Dit betekent overigens niet dat middelen van
het programma specifiek zijn voorbehouden aan deze twintig gebieden. Per regeling kan dit
verschillen. Per regeling bekijken we daarom op welke wijze Amsterdam gebruik kan maken van
de middelen (Zuidoost en/of Nieuw-West en/of Noord of de hele stad).
Met dit programma investeren verschillende ministeries om de stapeling van problemen aan te
pakken. Zo wordt er geïnvesteerd in betere volkshuisvesting (€ 600 miljoen), het voorkomen van
jeugdcriminaliteit (€ 82 miljoen) en de aanpak van armoede en schulden (€ 20 miljoen). Ook
wordt er geïnvesteerd in het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de versterking van scholen
met veel leerachterstanden.

Behandeld in Commissie Stadsontwikkeling 11 januari 2023, 23 november 2022

Behandelend ambtenaar: BMA, Otto-Sander van der Veen, o.van.der.veen@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten