Artikel

Rijksmiddelen Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Commissie Stadsontwikkeling 13 maart 2024

In juli 2022 is het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid gelanceerd. Met dit programma zet het Rijk de eerste stappen voor een langjarige inzet om samen met gemeenten en andere lokale partijen de leefbaarheid en veiligheid in twintig zogenaamde focusgebieden (negentien steden) weer op orde te krijgen en de bewoners weer perspectief te bieden. Zuidoost en Nieuw-West zijn twee van de twintig gebieden. Dit betekent niet dat middelen van het programma specifiek zijn voorbehouden aan deze twintig gebieden. Per regeling kan dit verschillen. Per regeling bekijken we daarom op welke wijze Amsterdam gebruik kan maken van de middelen (Zuidoost en/of Nieuw-West en/of Noord of de hele stad). Met dit programma investeren verschillende ministeries om de stapeling van problemen aan te pakken. Zo wordt er geïnvesteerd in betere volkshuisvesting, het voorkomen van
jeugdcriminaliteit en de aanpak van armoede en schulden. Ook wordt er geïnvesteerd in het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de versterking van scholen met veel leerachterstanden.

Behandeld in Commissie Stadsontwikkeling 13 maart 2024

Behandelend ambtenaar: Otto-Sander van der Veen, o.van.der.veen@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier 

Aanvullende informatie

Media

Documenten