Artikel

Versnelde uitrol thuisrevalidatie met inzet van e-health

Dit implementatieproject vindt plaats in het kader van de Stimuleringsregeling eHealth Thuis (SET), die is aangevraagd vanuit Vivium Naarderheem in samenwerking met Margriet Pol, science practitioner voor Vivium evenals de Hogeschool van Amsterdam (onder andere onderzoeker bij het lectoraat Digital Life). Het is een samenwerkingsproect van Vivium Naarderheem, Vivium Thuiszorg en het Zilveren Kruis. De Hogeschool van Amsterdam vervult een ondersteunende rol bij het opleiden in het gebruik van eHealth.

Ehealth_hva.png

Dit project betreft een opschaling van het gecombineerde eHealth systeem Hipper inclusief een beeldapp ten behoeve van thuisrevalidatie na een opname in een geriatrische revalidatie zorginstelling (GRZ). Het streven is dat na de projecttijd van drie jaar 350 revalidanten gebruik hebben gemaakt van dit eHealth systeem. Daarnaast is het gebruik van eHealth structureel ingebed in de werkwijze van zowel de zorgprofessionals in de eerste lijn als de ambulante revalidatie ter ondersteuning van de revalidatie thuis.

Het Hipperplatform (coaching ondersteund door sensortechnologie), dat revalidatie thuis mogelijk maakt voor mensen in de geriatrische revalidatie, wordt momenteel al bij 100 revalidanten ingezet. Daarnaast wordt het concept van beeldbellen door Thuiszorginstelling Vivium succesvol toegepast, echter nog op beperkte schaal.

Doel van dit SET project is om het Hipperplatform gecombineerd met beeldbellen op grote schaal uit te rollen teneinde de geriatrische revalidatie thuis te ondersteunen. De eHealth toepassingen zijn gericht op het thuis bewegen en doen van dagelijkse activiteiten binnenshuis en het coachen van revalidanten.

Het verwachte resultaat is een structurele inbedding van het Hipperplatform inclusief beeldbellen in de werkwijze van de zorgprofessionals ter ondersteuning van de revalidatie thuis. Het streven is dat 35% van de revalidanten gebruik gaan maken van de eHealth toepassingen aan huis. Hiermee wordt de revalidatie aan huis gecontinueerd, waardoor mensen beter herstellen en langer thuis kunnen blijven wonen. Ook wordt bij 5% van de nieuw aangemelde revalidanten een ambulant traject ingezet zonder voorafgaande klinische opname bij geriatrische revalidatie.

Aan het eind van het project is een duurzame bekostiging van het gebruik van eHealth gerealiseerd. Door het gebruik van eHealth kunnen bovendien met hetzelfde aantal zorgprofessionals meer effectieve GRZ behandelingen worden uitgevoerd in dezelfde tijd. De opschaling van de implementatie wordt gelijktijdig ondersteund met scholing.

Bron: Digital life centre HvA create-IT

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: digitallife.nl