Artikel

Boek: Gelijke kansen in de stad

Behandeld in de Gemeenteraad d.d. juli 2019

Sociale ongelijkheid is een complex vraagstuk. Wetenschappelijk inzicht, opgebouwd over een langere tijd en vanuit meerdere perspectieven, is onontbeerlijk voor structurele oplossingen. De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft een brede expertise op dit terrein. Ongelijkheid is een speerpunt in het onderzoek. Het Amsterdam Centre for Inequality Studies, verbonden aan de sociale faculteit van de UvA, combineert wetenschappelijke expertise op dit gebied met maatschappelijk engagement. Onderzoekers van verschillende disciplines werken er samen om greep te krijgen op het ontstaan én het voorkomen van ongelijkheid.

Deze bundel

De bijdragen aan deze bundel gaan voor een groot aantal thema’s na wat de staat van kennis is op het onderhavige terrein, en welke kennisvragen nog openliggen. We willen een bijdrage leveren aan de ambitie van de UvA om de verbinding met de stad te versterken. We hopen dan ook dat deze bundel verschillende publieken weet te bereiken: beleidsmakers, politici, maatschappelijke partners en wetenschappers. Via het stellen van nieuwe kennisvragen hopen we bij te dragen aan een kennisbasis en onderzoeksagenda waarmee de stad, maatschappelijke partners en de wetenschap vooruit kunnen in hun ambitie om de banden aan te halen.

Bron: van de Werfhorst, H., & van Hest, E. 2019. Gelijke kansen in de stad. Amsterdam University Press. ISBN: 9789048550890

 

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Pixabay - Amsterdam

Icon afbeelding: Pixabay - Amsterdam

Media

Documenten