Deelnemer

Folkert Kuiken

Universiteit van Amsterdam

Nederlands als tweede taal en Meertaligheid (UvA)

Folkert Kuiken (1953) studeerde Frans (RUG) en Algemene taalwetenschap (UvA). Het onderwerp van zijn dissertatie betrof de taalontwikkeling van jonge kinderen (UvA, 1988). Hij werkte daarna als universitair docent tweede taalverwerving en is sinds 2005 bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal aan de UvA. Hij is (mede)auteur van diverse leergangen en handboeken op het gebied van (tweede)taalverwerving.

Bijzondere leerstoel vanwege de Gemeente Amsterdam

Bron en meer info: www.uva.nl