Artikel

Oorzaken en gevolgen van dieet patronen van Amsterdamse jongeren met verschillende achtergronden

NUTRABCD

Overgewicht en daaraan gerelateerde gezondheidsproblemen komen bovengemiddeld vaak voor bij Amsterdamse kinderen uit de lagere sociaaleconomische (SES) klasse en bij kinderen van niet-Nederlandse oorsprong. Over de exacte oorzaak is weinig bekend, maar voeding lijkt een belangrijke factor. Binnen het NUTRABCD-project onderzoekt het lectoraat Gewichtsmanagement de voedingspatronen van Amsterdamse kinderen. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt het voor de professional in de gezondheidszorg duidelijker welke groepen kinderen het belangrijkste zijn om op te focussen.

DOELSTELLING
Resultaten uit dit onderzoek bieden professionals in de gezondheidszorg meer inzicht in de relatie tussen voedingspatronen en gewichtsontwikkeling en de belangrijkste, sociaaleconomische voorspellers.

Daarnaast wordt een screeningstool ontwikkeld, waarmee op een snelle manier de energie-inname van een kind in kaart kan worden gebracht. Dit alles biedt de professional in de gezondheidszorg aanknopingspunten om een goed beeld te krijgen welke groepen jonge kinderen (en hun ouders) de belangrijkste doelgroepen zijn voor voedingsinterventies.

METHODE
De gebruikte data is afkomstig van de ABCD-studie (Amsterdam Born Children and their Development). Het NUTRABCD-onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel start met het vastleggen van een aantal voedingspatronen van vijfjarigen in Amsterdam.

Per voedingspatroon kijken de onderzoekers naar de relatie met etniciteit, SES en gewicht op vijf- en tienjarige leeftijd. En wordt bepaald welke sociaal-economische factoren het voedingspatroon van een vijfjarige het beste voorspellen.

In het tweede deel wordt een screeningstool ontwikkeld waarmee op een snelle manier de energieinname van een kind in kaart kan worden gebracht. De tool is gebaseerd op de verzamelde voedingsdata van Amsterdamse kinderen en kan makkelijk worden toegepast door professionals in de gezondheidszorg.

RESULTAAT
Het NUTRABCD-onderzoek geeft inzicht in de sociaal-economische factoren/voorspellers van voedingspatronen, die zijn gerelateerd aan overgewicht op vijf- en tienjarige leeftijd. En het biedt een screeningstool waarmee op een snelle manier de energieinname van een kind in kaart kan worden gebracht. Het draagt op deze manier bij aan effectievere bestrijding van overgewicht bij kinderen in een lagere SES-klasse.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Foto NUTRABCD.jpg