Artikel

Evaluatie alcoholverbodsgebieden stadsdeel Nieuw-West

Osdorpplein en Lambertus Zijlplein

Vervolg van eerder uitgevoerd onderzoek in 2018. Het betreft twee locaties, Osdorpplein en het Lambertus Zijlplein. Uit de evaluatie moet blijken of een alcoholverbod nog proportioneel is. OIS heeft hiervoor een aantal professionals (wijkagent, handhaving, jeugdwerkers) bevraagd.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek luidt het advies om het alcoholverbod van het Osdorpplein te continueren. De uitkomst voor het Lambertus Zijlplein is neutraal, waardoor er op basis van deze uitkomsten geen advies tot continueren of beëindigen kan worden gegeven.


Auteurs

Laurie Dalmaijer
Sara de Wilde
Nathalie Bosman

Media

Documenten