Artikel

Bewoners over hun Buurt in Oost 2019

Jaarlijks terugkerend onderzoek over leefbaarheid en veiligheid in de buurten van stadsdeel Oost. Doel: de beleving van bewoners over verloedering, personenoverlast, leefbaarheid en sociale kwaliteit weten en vergelijken met de resultaten van voorgaande jaren.
• Start: februari 2019, oplevering juli 2019
• Uitvoerende partij: OI&S

Alle rechten voorbehouden

Media

Documenten