Artikel

Leefbaarheid in Zuidoost

Naar aanleiding van de survey Wonen in Amsterdam 2021

Over het algemeen wordt de leefbaarheid in Zuidoost met een 7,1 voor buurttevredenheid als goed beoordeeld. Dit rapportcijfer is de afgelopen 4 jaar stabiel gebleven. Het stedelijke gemiddelde is in deze 4 jaar wel (licht) gestegen, dit komt door hogere scores in de stadsdelen Centrum (afwezigheid van toerisme) en Noord (stedelijke vernieuwing).

 

Er zijn wel een aantal aandachtsgebieden en aandachtspunten in Zuidoost:

  • In Venserpolder is sprake van een stapeling van problemen: bewoners ervaren veel overlast van criminaliteit (rapportcijfer 5,4) en deze overlast is toegenomen sinds 2019 (zie $6.2). Ook zijn zij ontevreden met de buurt (zie $2.3) en beoordelen zij de betrokkenheid van buren als te laag (zie $3).
  • Inwoners in de EGK-buurt ervaren veel overlast door drugs, mogelijk is sprake van een verschuiving van de DFH-buurt naar de EGK-buurt (zie $4.2).
  • De tevredenheid met de buurt is met een rapportcijfer rond de 6,5 laag in Bijlmer Centrum en Bijlmer Oost. In K-buurt Midden is het met een 5,9 onvoldoende. Bovendien is de buurttevredenheid gedaald sinds 2019 (zie $2.3).
  • In Bijlmer Centrum wordt de veiligheid ’s avonds als onveilig beoordeeld. In zowel Bijlmer Centrum als Bijlmer Oost wordt overlast door criminaliteit ervaren (zie $ 6).
  • In G-Buurt Noord wordt veel overlast van buren gemeld (zie $4.1).
  • In Driemond zijn de bewoners over het algemeen zeer tevreden, maar geven ze het onderhoud van de straten een onvoldoende (zie $5.2). Bovendien is hun oordeel over de toekomstige ontwikkeling van hun buurt (zie $3) en overlast door buren de afgelopen twee jaar (zie $4.1) gedaald.

Media

Documenten