Artikel

Halfjaarmonitor Top 400/600 Actiecentrum Veiligheid en Zorg

Commissie Algemene Zaken 16 november 2017

Met de gemeenteraad is afgesproken dat we per half jaar rapporteren over de voortgang van de Aanpak Top400/600. De halfjaarmonitor Top400/600 2017 met daarin informatie over de inzet en resultaten van de Aanpak Top400/600 in het eerste halfjaar van 2017 (op outputniveau). De resultaten van de Aanpak Top400/600 worden gemeten aan de hand van de drie doelstellingen van de aanpak, die ook als zodanig uiteengezet zullen worden in de halfjaarmonitor. Deze drie doelstellingen zijn:
1. Verminderen van (high impact) criminaliteit;
2. Verbeteren van perspectief van de personen op de Top400/600-lijst;
3. Beperken instroom van broertjes en zusjes;
De analyses in deze monitor zijn gebaseerd op cijfers die zijn aangeleverd door het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ), de Gemeente Amsterdam (stadsdelen, Werk, Participatie & Inkomen (WPI), Preventief Interventie Team (PIT), GGD en Bureau Leerplicht Plus), Politie, Openbaar Ministerie, Reclassering Nederland (RN), Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA), William Schrikker Groep (WSG), Reclassering Inforsa en het Leger des Heils (LdH). Dit zijn de kernpartners van de Aanpak Top600, wat inhoudt dat zij ook regisseurs leveren die op het totaal van straf en zorg sturen.

Behandeld in Commissie Algemene Zaken 16 en 2 november en 12 oktober 2017 en Zorg & Sport en Jeugd en Cultuur 1/2 november, en 11 oktober 2017

Behandelend ambtenaar: Petra Nijmeijer, p.nijmeijer@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten