Artikel

Financiële zelfredzaamheid in Amsterdam Nieuw-West

Rapportage laatste fases van het onderzoek

Het lectoraat Armoede Interventies heeft in de periode 2015-2017 binnen het Fieldlab Nieuw-West van Urban Management onderzoek gedaan naar de financiële zelfredzaamheid van bewoners van dit stadsdeel. De hoofdvraag aan het begin van het onderzoek luidde: “Hoe kan in Amsterdam Nieuw-West de financiële zelfredzaamheid van arme huishoudens worden vergroot door middel van het aanleren van financiële en administratieve vaardigheden?” Het project had als einddoel de financiële en de administratieve zelfredzaamheid van volwassen bewoners te vergroten en daarmee bij te dragen aan financieel gezond gedrag en het beperken van het beroep op schuldhulpverlening.
De twee bewonersonderzoeken die zijn uitgevoerd leerden dat er in Nieuw-West – zoals cijfers van de gemeente ook uitwezen – veel bewoners financiële risico’s lopen. Op basis van deze conclusie zijn aanbevelingen gedaan.

Lectoraat Armoede Interventies
2018

AUTEUR
Drs. Rosanna Schoorl
Drs. Lisette Desain
Dr. Roeland van Geuns
Drs. Rick Schaap

Media

Documenten