Collectie (3)

Fieldlab Nieuw-West

Stadsdeel Nieuw West staat voor twee grote uitdagingen: armoede en een gebrek aan sociale samenhang onder bewoners. Het fieldlab van de Hogeschool van Amsterdam werkt samen met het stadsdeel en partners in diverse onderzoeksprojecten aan het oplossen van deze vraagstukken.

Meer informatie

Tientallen onderzoekers en honderden studenten uit diverse HvA domeinen zijn sinds de zomer van 2014 betrokken geweest bij de intensieve samenwerking tussen HvA en stadsdeel Nieuw-West onder de noemer fieldlab Nieuw-West. 

 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: foto Student begeleidt gezin aan keukentafel van HvA site

Sorteren op: