Artikel

Syfilis onder Amsterdamse homomannen: vroeg opsporing en netwerk analyse ?

Wij willen een campagne opzetten om symptomatische (en tevens zeer besmettelijke) syfilis infecties op te sporen en te behandelen en zodoende de transmissie keten in een zo vroeg mogelijk stadium te doorbreken. Indachtig de succesvolle campagne waarbij personen met een acute HIV infectie actief worden opgespoord (hebikhiv.nl), zal via dating sites, flyers en artikelen in op MSM gerichte media kennis over syfilis worden verspreid (o.m. de vroege symptomen, de ernst en consequenties van de besmetting, en de transmissie wijze). Personen met klachten passend bij een syfilis infectie worden aangespoord zich te melden bij de SOA poli voor verder onderzoek en behandeling.
Op basis van moleculaire data en eerder ontwikkelde typeringtechnieken (CDC plus methode) zal een geschikte methode worden ontwikkeld die cluster analyse mogelijk maakt. De beschreven cluster associaties en karakteristieken kunnen vervolgens gebruikt worden bij het formuleren van gerichte preventieve interventies om verdere syfilis verspreiding terug te dringen. Hierbij kan gedacht worden aan gerichte interventies voor risicogroepen voor syfilis.
De uitvoerende partij en belangrijke partners zijn de GGD/soa-poli.

Looptijd: 1 oktober 2017 - 1 oktober 2019

Alle rechten voorbehouden