Artikel

Sportmonitor 2017-Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers

Commissie Zorg & Sport 14 december 2017

Om inzicht te krijgen in het sportgedrag en de sportbeleving van de Amsterdammer wordt sinds 1999 eens in de drie á vier jaar door OiS een grootschalig onderzoek gedaan onder Amsterdammers: De Sportmonitor. Het is een beschrijvende monitor, op het niveau van de stadsdelen en biedt een momentopname van het sportgedrag en de sportbeleving van de Amsterdammers. Door de invoering van het gebiedsgericht werken ontstond echter de noodzaak om de sportdeelname van de Amsterdammer vaker en op het niveau van de 22 gebieden te meten. Daarom is een nieuw instrument ontwikkeld, de Sportdeelname index Amsterdam. Hierdoor heeft Amsterdam de beschikking over een in Nederland uniek, fijnmazig meetinstrument dat kan worden ingezet bij gebiedsgericht werken.

Behandeld in Commissie Zorg & Sport 14 december en  23 november 2017

Behandelend ambtenaar: rve sport en bos, Bertram Bouthoorn-rve seb

Voor meer informatie klik hier

Bron en rapporten: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/sport-bos/sportbeleid/onderzoeken/

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: trimmer_oude_karselaan_jeroen_hogenboom.jpg

Media

Documenten