Artikel

Urban Sports


Gemeenten richten openbare ruimtes in met urban sportplekken. Het is echter onbekend welke elementen van deze sportplekken aansluiten bij de beweegmotieven en voorkeuren van jongeren. Daarnaast zouden scholen deze urban sportplekken kunnen inzetten voor de lessen Lichamelijke Opvoeding (LO) en het stimuleren van bewegen rondom de school.


In dit project wordt daarom een evaluerend onderzoek gedaan met jongeren en docenten LO naar de inrichting van urban sportplekken in Amsterdam. Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam gaan in samenwerking met experts, buurtsportcoaches, leerlingen en LO-docenten op zoek naar principes om mee te werken bij het ontwerpen van urban sportplekken. Dit resulteert in een checklist en een menukaart met de meest veelbelovende ideeën voor de invulling van deze plekken én de inzet ervan in LO-lessen.

Van alle leeftijdscategorieën zitten jongeren, met gemiddeld 10,6 uur per dag, het meest [1]. In de laatste decennia is er een duidelijke toename te zien in inactiviteit bij jongeren [2]; slechts 40,7% van de jongeren voldoet aan de beweegrichtlijn van een uur per dag [1]. Het is belangrijk gezond beweeggedrag bij deze groep te stimuleren, aangezien fysiek actieve kinderen uitgroeien tot fysiek actieve (jong) volwassenen [3]. Op 22 juni 2018 hebben de Gemeente Amsterdam en de HvA een convenant getekend om samen te werken aan een vitale samenleving in Amsterdam. Een van de projecten daarin is de aanpassing van openbare sportieve ruimtes naar urban sportplekken. Steeds minder jongeren zijn namelijk lid van sportverenigingen, maar deze groep beweegt zich wel meer door de stad [4]. Daarom zijn er de laatste jaren verschillende urban sportplekken gerealiseerd. In dit onderzoek wordt onderzocht hoe de inrichting van urban sportplekken in de openbare ruimte, de programmering op deze plekken en de lessen LO op elkaar en op de beweegmotieven en voorkeuren van jongeren afgestemd worden, is de kans groter dat 1) meer jongeren zich voldoende competent voelen om te bewegen op urban sportplekken; en 2) jongeren blijvend deelnemen aan ongeorganiseerde sport. (zie ook bijgevoegd samenvatting)

 

 

 

Bron: KIEM Sport 8 projecten gehonoreerd - Regieorgaan SIA (regieorgaan-sia.nl)

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: urban sports - olivier middelkoop - beeldbank Amsterdam