Artikel

Gewoon Lekker!

Social Marketing onderzoek naar Amsterdamse jongeren en hun leefstijl

Dit onderzoek heeft als doel een social marketing segmentatie van VMBO jongeren van 12 tot 18 jaar. Door middel van social marketing is de belevingswereld van de doelgroep in kaart gebracht: hoe ervaren zij de zaken en waar hebben zij behoefte aan? Daarmee draait deze rapportage om de subjectieve beleving van de jongeren en geeft het een eenzijdig beeld van de zaken, zoals zij dit ervaren. Het gaat om de interpretaties van de doelgroep en niet op de ‘feitelijkheden’. Dit dient voor ogen gehouden te worden bij het lezen van dit onderzoeksrapport. Middels het segmentatiemodel, dat voortkomt uit het social marketing onderzoek, kan inzicht worden verkregen in de diepere drijfveren van het gedrag van de jongeren. In de eerste fase van het social marketing onderzoek zijn de onderwerpen voeding, beweging en slaap belicht vanuit de blik van 24 professionals deelgenomen, o.a. jongerenwerkers, sportprofessionals, leerkrachten, zorgverleners en diëtisten. Professionals uit jeugdgezondheidszorg, begeleid wonen, sportverenigingen en middelbare scholen hebben hun visie op de uitkomsten gedeeld, die vervolgens zijn geïntegreerd. In fase 2 zijn de behoeften, wensen, motivaties en barrières van 160 Amsterdamse VMBO jongeren uit verschillende stadsdelen in kaart gebracht, specifiek gericht op gezonde voeding, beweging en voldoende slaap. In het onderzoek is er gekeken naar hoe de jongeren bereikt en gemotiveerd kunnen worden om het gewenste gedrag te gaan vertonen op het gebied van voeding, beweging en slaap. Ook is in het onderzoek in kaart gebracht welke andere onderwerpen belangrijk zijn voor de jongeren. Het doel is om door middel van de inzichten uit het onderzoek verschillende segmenten te kunnen typeren, zodat de huidige inzet van de professionals kan worden aangescherpt en nieuwe inzet kan worden gedefinieerd op basis van effectiviteit en efficiëntie.

Dit project is in samenwerking met: Social Marketing Onderzoeksbureau ‘W&I Group’

 

Projectleider: Antje van Amsterdam

Contactpersoon AAGG: Vincent Busch

Media

Documenten