Artikel

Thesis HvA - Het effect van Sport Veel @ Jacob Geel op de sportdeelname van basisschoolleerlingen uit Amsterdam Nieuw-West:

Door Leona Duineveld

Een onderzoek naar het effect van een naschoolse omnisportvereniging op sportdeelname, de motivatie tot sportdeelname van leerlingen, de motivatie van ouders en de motivatie van betrokkenen omtrent het project.

In dit onderzoek is onderzocht of de omnisportvereniging Sport Veel @ Jacob Geel een positieve invloed heeft op de sportdeelname van de leerlingen van groep 5-8 van de Huizingaschool. Daarnaast is de motivatie omtrent Sport Veel @ Jacob Geel van de leerlingen, ouders en betrokken personen van de schoolsportvereniging bekeken en met elkaar vergeleken.

De motivatie omtrent het project is belangrijk, omdat dit terugkomt in de doelstellingen van Sport Veel @ Jacob Geel. Het onderzoek bestond uit een interventieonderzoek van een jaar, tussen het schooljaar 2015-2016 en het schooljaar 2016-2017. De interventie bestond uit de nieuwe, integrale aanpak van de omnisportvereniging Sport Veel @ Jacob Geel. In totaal deden 280 deelnemers mee aan dit onderzoek, waarvan 248 leerlingen, 18 ouders en 14 betrokken personen van het Sport Veel @ Jacob Geel project. Om de sportdeelname te meten, is er gebruik gemaakt van de gegevens van het leerlingvolgsysteem van Jump-In. Om de motivatie te bepalen, is gebruik gemaakt van aangepaste BREQ-2 vragenlijsten (Mullan, Markland, & Ingledew, 1997). De BREQ-2 vragenlijst is gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci (2000). De betrouwbaarheid is berekend met Cronbach’s alpha. Uit de resultaten is gebleken dat de leerlingen van het schooljaar 2016-2017 significant (p=0,001) meer sporten dan de leerlingen van het schooljaar 2015-2016. Daarnaast bleek dat de leerlingen van het schooljaar 2016-2017 significant (p=0,000) meer intern sporten dan de leerlingen van het schooljaar 2015-2016. Er werd bij de leerlingen geen samenhang gevonden tussen de motivatie om te sporten en de sportdeelname (p=0,260). Aan de hand van de resultaten kan er geconcludeerd worden dat de omnisportvereniging Sport Veel @ Jacob Geel project een goede interventie is om de sportdeelname te bevorderen. Een project zoals Sport Veel @ Jacob Geel is aan te bevelen op (zwarte) scholen om de sportdeelname significant te bevorderen.

Leona Duineveld
Eindonderzoek
Academie Lichamelijke Opvoeding,
Hogeschool van Amsterdam
Studentnummer: 500693543
Datum: 7 juni 2017
Begeleider: H. Bax
Examinator: N. Schaper

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Uit: Sportdeelname @Jacob Geel

Media

Documenten