Artikel

Voortgangsrapportage Adams Impuls Schoolpleinen 2017

Commissie Jeugd & Cultuur 2 maart 2017

Met de Amsterdamse Impuls Schoolpleinen wil de gemeente Amsterdam schoolpleinen zoveel mogelijk na schooltijd openbaar toegankelijk maken waardoor er meer speelplekken in de stad ontstaan. De AIS geeft de mogelijkheid om schoolpleinen zo (her) in te richten dat deze pleinen geschikt zijn voor onder andere meer beweging, het leren kennen van en spelen in de natuur, een veilige en prettige plek voor ontmoeting en een betere afwatering van regenwater. Speelpleinen waar leerlingen worden uitgedaagd te spelen, samen op avontuur uit te gaan en zo meer beweging te krijgen. Middels een convenant hebben schoolbesturen, bestuurscommissies en het college ingestemd met samenwerkingsafspraken om deze Impuls te ondersteunen. De AIS is een subsidieregeling waarbinnen schoolbesturen en bestuurscommissies twee keer per jaar middelen kunnen aanvragen voor de (her-)inrichting van hun schoolplein. Daarbij kunnen ze gebruik maken van (ambtelijke) expertise om de plannen te optimaliseren. Een onafhankelijke Adviescommissie beoordeelt de ingediende aanvragen.

Behandeld in Commissie Jeugd & Cultuur 2 maart 2017

Behandelend ambtenaar: Nejma El Maach, n.el.maach@amsterdam.nl - Ruimte & Economie

Voor meer informatie klik hier

 

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten