Artikel

Girls in the game

Een onderzoek naar hoe de sportparticipatie van meiden tussen de 12-18 jaar in Amsterdam Noord verhoogd kan worden

Hoe kan Team Sportstimulering van de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord, ervoor zorgen dat de sportparticipatie van meiden tussen de 12 en 18 jaar in stadsdeel Noord wordt verhoogd?
Voor het praktijkonderzoek zijn er interviews afgenomen met tien meiden uit Noord uit verschillende buurten en met verschillende schoolniveaus. Uit de interviews bleek dat de motivatie voor sporten er bij de doelgroep wel is, maar dat de kennis over sportactiviteiten, de Stadspas en het Sportfonds Jeugd beperkt is. Ook wordt competitie in sporten niet als leuk ervaren en wordt er veel liever gesport voor de gezelligheid. Daarnaast is er behoefte aan autonomie bij de doelgroep.
Naar aanleiding van de resultaten is er een bijpassend beroepsproduct gemaakt: een campagne die door middel van posters met een QR-code aandacht trekt om een bijbehorende website te bezoeken. Op de website wordt informatie over sporten met de Stadspas en het Sportfonds jeugd gegeven en is er in een overzicht te zien waar je kan sporten in Noord. Voor de sportdocenten van verenigingen, maar ook voor buurt sportcoaches, is er een brochure gemaakt waarin dit onderzoek onder de aandacht wordt gebracht en handvatten worden aangeboden om competitie-elementen uit sport te halen en de autonomie van leerlingen te vergroten.

Afstudeeronderzoek van Feirefiz Steens, Toegepaste Psychologie, Hogeschool van Amsterdam.

Media

Documenten