Artikel

Stimulering Actieve Leefstijl VMBO-leerlingen (SALVO):

Het doel van SALVO is het ontwerpen van een stappenplan, waarmee VMBO-leerlingen op basis van hun eigen kracht, plus de mogelijkheden van de school en de buurt, komen tot een mix van interventies die leidt tot een duurzame actieve leefstijl.

In het project zijn 22 VMBO-scholen opgenomen, verdeeld over de regio’s Noord-Holland en Gelderland. Er zijn 11 interventiescholen en 11 controlescholen. Een cohort van ongeveer 3.000 leerlingen worden gedurende drie jaar gevolgd op de mate van de lichamelijke activiteit, de lichamelijke fitheid en de attitude ten aanzien van bewegen.

Gezien de omvang van dit onderzoek is een team van (junior) onderzoekers van de ALO’s van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN) en Hogeschool van Amsterdam (HvA) betrokken. Het team bestaat uit lector Huub Toussaint, projectleider John Dierx en een groep van docenten en (junior) onderzoekers. Het project is afgerond, maar er is nog geen afsluitende rapportage met de resultaten beschikbaar.

Bron en meer informatie op: HvA site SALVO

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Icon afbeelding: alo-olympische-dag-17-6-10-8532.jpg

Media

Documenten