Artikel

Onderwijs Ambities Amsterdam 2023-2027

Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 21 juni 2023

Toekomstkansen van kinderen en jongeren mogen niet afhankelijk zijn van de plek waar zij naar school gaan. Daarom investeren we vooral daar waar dit het hardst nodig is en we het grootste verschil kunnen maken. Wij zien de Onderwijs Ambities Amsterdam (OAA) als een startpunt voor meer gezamenlijk onderling overleg. We leggen met nadruk de verbinding tussen de verschillende onderwijssectoren, de kinderopvang en onze (maatschappelijke) partners rond de urgente thema’s die breed in onze samenleving spelen. Samen willen we er alles aan doen om kinderen en jongeren te bieden wat zij nodig hebben.

 

Behandeld in Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 21 juni 2023 en 31 mei 2023

Behandelend ambtenaar: OJZD, Afdeling Ondewijs, Sofieke Dirksen, s.dirksen@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten