Artikel

Analyse kostenontwikkeling leerlingenvervoer

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 8 januari 2020

De Gemeente Amsterdam zorgt voor toegang tot passend onderwijs door een transportvoorziening aan te bieden aan Amsterdammers die dat nodig hebben: het leerlingenvervoer. In 2019 wordt de begroting
hiervoor naar verwachting met circa €2,5 mln overschreden. Daarom wil de verantwoordelijk wethouder inzicht in de onderliggende oorzaken, een beeld van de toekomstige ontwikkeling en mogelijke
kosten-mitigerende maatregelen voor de uitvoering van het leerlingenvervoer. Deze analyse behandelt voornamelijk de ontwikkelingen in het aangepast vervoer voor leerlingen in het speciaal onderwijs, omdat dit veruit het grootste deel van het budget leerlingenvervoer uitmaakt.


Behandeld in de Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 8 januari 2020.

Behandelend ambtenaar: Michael Etel en Marleen Degano - OJZ/afdeling leerplicht

Voor meer info klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten