Artikel

Jaarrapportage Taaloffensief 2022

Commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering 13 september 2023

In het dagelijks leven moeten mensen vaak lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer.
Een laag niveau van deze basisvaardigheden kan grote nadelen hebben. Denk aan het moeilijk
vinden of houden van een baan, problemen met gezondheid, taalachterstand bij ouders en hun
kinderen en problemen met communicatie. In onze stad heeft bijna een vijfde van de volwassen
inwoners moeite met deze vaardigheden. Met het Taaloffensief zet het college in op praktische
cursussen om de basisvaardigheden van inwoners te vergroten. Het college zet daarnaast in op
samenwerking en partnerschap om bewustwording over de problematiek te vergroten en zoveel
mogelijk Amsterdammers te kunnen bereiken. Het cursusaanbod van het Taaloffensief is voor
inwoners van 18 jaar en ouder die niet inburgeringsplichtig zijn.

 

Behandeld in Commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering 13 september 2023

Behandelend ambtenaar: WPI, Roma Chedi, r.chedi@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten