Artikel

Samen tegen een onzeker bestaan in de stad.

Variaties in maatschappelijke initiatieven.

Hoe kunnen mensen in bestaansonzekerheid beter worden geholpen?
Hilary Cottam, auteur van het boek Radical Help (2018), benadrukt het belang van een ‘relationele benadering’ om de verzorgingsstaat en daarmee het overheidsbeleid te moderniseren. Binnen de relationele benadering is de sleutel dat de hulpvrager en -bieder elkaar goed kennen en langdurig betrokken zijn bij elkaar.

Aanvullend op de ondersteuning vanuit de overheid spelen maatschappelijke initiatieven een steeds belangrijker rol. In deze verkenning staat een typologie van maatschappelijke initiatieven centraal. De indeling in vier kwadranten, langs de assen op afstand ←→ nabij en individueel←→ collectief, laat zien dat ze van elkaar verschillen voor wat betreft de sociale relatie tussen hulpgever en -ontvanger. Met een analyse van verschillende maatschappelijke initiatieven hopen we bij te dragen aan een beter begrip van hoe sociale relaties, en daarmee de relationele benadering, kunnen bijdragen aan het verminderen van bestaansonzekerheid.

 

Auteurs: Peer Smets en Rosita Linssen m.m.v. Aisa Amagir en Monique Kremer
Vormgeving: Marjan Landman, Amsterdam

Bron: Verkenning Samen tegen een onzeker bestaan in de stad. Variaties in maatschappelijke initiatieven. Programma Een (on)zeker bestaan in de stad (o.l.v. Aisa Amagir (HvA) en Monique Kremer (UvA)). Kenniscentrum Ongelijkheid, Amsterdam, Maart 2023

Afbeelding credits

Header afbeelding: Photo by Sue Carroll on Unsplash

Icon afbeelding: Samen tegen een onzeker bestaan in de stad van Kenniscentrum Ongelijkheid

Media

Documenten