Artikel

Taaloffensief 2022 Tussentijdse rapportage 1e helft 2022

Commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering 14 december 2022

Na twee coronajaren bieden we de professionele cursussen Taaloffensief weer zoveel mogelijk
fysiek of eventueel hybride aan. Voor de cursus Taal en Ouderbetrokkenheid die op de school
van de kinderen wordt uitgevoerd, kost de fysieke start van groepen wat meer tijd. Dit komt
doordat vrijwel alle fysieke groepen waren gestopt en veel ouders geen online lessen wilden of
konden volgen. Er zijn in de eerste acht maanden van 2022 2977 deelnemers gestart aan een
cursus van het Taaloffensief. Daaronder bevonden zich 309 ouders die deelnamen aan een
cursus Taal en Ouderbetrokkenheid. Ter vergelijking, in heel 2021 zijn er 5338 deelnemers
gestart met een cursus Taaloffensief, waarvan 516 deelnemers aan een cursus Taal en
Ouderbetrokkenheid. We verwachten de streefwaarde van 5000 deelnemers in 2022 te halen.

Behandeld in Commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering 14 december 2022

Behandelend ambtenaar: WPI: Ans Roest; a.roest@amsterdam.nl en Dorien Vogelsang d.vogelsang@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten