Artikel

Voortgangsrapportage Klimaatadaptie 2022

Gemeenteraad 15 februari 2023

Klimaatverandering behoort tot de allergrootste uitdagingen in de geschiedenis van de mensheid. Door
klimaatverandering neemt de kans op hevige neerslag, hitte, droogte en kwetsbaarheid voor overstromingen toe. Dit leidt tot fysieke, financiële en sociale schade. De risico’s voor veiligheid, gezondheid, economie en biodiversiteit nemen toe en uiteindelijk staat het voortbestaan van de stad zelfs op het spel. Klimaatadaptatie betekent dat we ons hierop moeten voorbereiden. We hebben in 2020 onze strategie richting 2050 opgesteld en in 2021 een uitvoeringsagenda met maatregelen voor de korte termijn. Nu blikken we, aan de hand van de 5 oplossingsrichtingen uit de strategie, voor het eerst terug op wat we bereikt hebben. En we bieden een doorkijk naar de komende periode.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 12 januari 2023,  8 december 2022

Behandeld in Gemeenteraad 15 februari 2023

Behandelend ambtenaar: Verkeer en Openbare Ruimte, Jesse Bolscher, klimaatadaptatie@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht gemeenteraad klik hier

Bron:

Amsterdam.nl/klimaatadaptie

 

 

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten