Artikel

Jaarrapportages 2021 Amsterdam/Weesp - Omgevingsdienst NZKG/F&GV

Commissie Financien, Kunst en Diversiteit 29 september 2022

De jaarrapportage Amsterdam 2021 OD NZKG bevat de inhoudelijke en financiële verantwoording
over de in 2021 door de OD NZKG aan de gemeente Amsterdam geleverde producten en
diensten zoals afgesproken in de Uitvoeringsovereenkomst 2021.
De jaarrapportage van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is een verantwoording op het uitvoeringsprogramma 2021 en beschrijft voor de gemeente Weesp de uitgevoerde activiteiten en behaalde doelen over het jaar 2021.

Behandeld in Commissie Financien, Kunst en Diversiteit 29 september 2022

Behandelend ambtenaar: Ruimte & Duurzaamheid, Hennie Toonen, h.toonen@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten