Artikel

Bestedingsplannen Zuidoost/Nieuw-West/Noord

Commissie Stadsontwikkeling 5 juli 2023

Ter voorbereiding op Voorjaarsnota 2023 zijn bestedingsplannen gemaakt voor het Masterplan Zuidoost, het Nationaal Programma Samen Nieuw-West en de Aanpak Noord. De Voorjaarsnota 2023 volgt op de eerste begrotingswijziging 2023, die op 30 november 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld. In de eerste begrotingswijziging is budget toegevoegd aan de begroting 2023 en verder om de programmaorganisaties te vormen. Per programmaorganisatie is € 1 miljoen per jaar ter beschikking gesteld voor de komende vier jaar (€ 12 mln.). Daarnaast werd in de eerste begrotingswijziging opstart- / vliegwielgeld (€ 6,9 mln.) geraamd voor 2023 om inhoudelijke doorbraken te bekostigen. De bestedingsplannen geven daar invulling aan.

Behandeld in Commissie Stadsontwikkeling 5 juli 2023

Behandelend ambtenaar: Sjoukje Alta, s.alta@amsterdam.n

Voor meer informatie/voordracht klik hier 

Aanvullende informatie

Media

Documenten