Artikel

Ruimte in het Klimaatakkoord

Academie van Bouwkunst

Ruimtelijk experts zijn vanaf het begin bij alle tafels betrokken. Met reden; het Klimaatakkoord komt neer op één van de grootste opgaven voor de ruimtelijke ordening van de komende decennia. De impact van de transitie op de fysieke leefomgeving is groot. Een duurzaam energiesysteem vergt meer ruimte dan een fossiel systeem, en er zullen lange tijd verschillende systemen naast elkaar bestaan. Duurzame energie is ook zichtbaarder: steden en landschappen zullen er door de transitie anders uit gaan zien. En ook de maatregelen voor CO2 reductie in landbouw en landgebruik zijn zichtbaar in en hebben effect op onze omgeving. Dit betekent dat de transitie direct zichtbaar en voelbaar wordt in de leefomgeving van mensen. Een goede ruimtelijke ordening van de klimaat- en energietransitie is cruciaal, boven en onder de grond, op land en op zee. Enerzijds om de transitie vorm te geven op een ruimtelijk goede manier: in balans met andere belangen in de ruimte, rekening houdend met de kwaliteit van de leefomgeving, en
met draagvlak. En anderzijds ook om voldoende ruimte te vinden voor de transitie en deze te combineren met andere opgaven. Deze ruimte is in Nederland – waar iedere vierkante meter al een (of meerdere) bestemming(en) heeft – niet vanzelfsprekend. Een goede ruimtelijke aanpak van de transitie, inclusief het maken van (soms ingrijpende) ruimtelijke keuzes, is daarmee een noodzakelijke voorwaarde voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Boris Hocks, Lieselotte Tolks, Rens Wijnakker, Pim Kupers, Dirk Sijmons, Gerjan Streng, Thijs van Spaandonk, Bram Willemse, Marco Vermeulen, Andy van den Dobbelsteen, Taco Kuijers, Sven Stremke, Dirk Oudes (2018)

Media

Documenten