Artikel

Video: SDG's en de Verenigde Naties

In 2015 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties een gezamenlijke blauwdruk ontwikkeld voor vrede en welzijn voor mensen en de planeet. Voor nu en in de toekomst.

Deze blauwdruk resulteerde in de 2030 Agenda for Sustainable Development. Hierin staan 17 Sustainable Development Goals (SDGs) centraal. Deze SDG's vormen volgens de VN een "urgente call for action voor alle landen - in een globaal partnerschap". Als voorbeeld geven ze dat het stoppen van armoede hand-in-hand gaat met verbeterstrategieën rondom onderwijs en gezondheid, gelijkheid en economische groei – terwijl ondertussen ook klimaatcrisis en het de bescherming van oceanen en bossen moet worden aangepakt.

De agenda vaart op tientallen jaren van werk van individuele landen en de VN. Hier leest u meer over de geschiedenis en achtergrond van deze ontwikkeling: THE 17 GOALS | Sustainable Development (un.org).

Om de resultaten rondom de implementatie van de SDG's te monitoren, brengen de VN jaarlijks een voortgangsrapport uit. Daarnaast wordt er elke vier jaar een Global Sustainable Development Report uitgebracht voor de General Assembly. Deze rapporten worden opgesteld door een onafhankelijke groep wetenschappers die aangewezen zijn door de secretaris-generaal van de VN. U kunt de rapporten hier vinden.

In de onderstaande video ziet u alle SDG's  op een rij.

Bekijk deze video extern op: YouTube

Video: Verenigde Naties / Youtube

Tekst: Redactie openresearch o.b.v. website United Nations, Department of Economic and Social Affairs.

Plaatje: https://www.un.org/sustainabledevelopment

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: VN-SDG's

Media

Do you know all 17 SDGs?