Artikel

Werkwijze ruimtelijke klimaatadaptatie

Volledige publicatie

Het veranderende klimaat leidt bij steeds meer Amsterdamse collega’s tot vragen hoe ze hier het beste rekening mee kunnen houden in hun projecten. Het zorgt voor grote uitdagingen op gebied van het leefbaar houden van onze stad. Steeds vaker zal de openbare ruimte door klimaatverandering minder aangenaam zijn om in te verblijven. Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst de openbare ruimte optimaal gebruikt kan worden door mens en dier, vraagt dit om kennis over het veranderende klimaat en een aanvullende werkwijze bij het ontwerpen van de openbare ruimte.
In deze publicatie ‘Werkwijze ruimtelijke klimaatadaptatie’ is de meest actuele kennis over klimaatverandering en de toe te passen maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie verzameld. Onze collega’s hebben hiermee de mogelijkheid om de stad zo klimaatbestendig mogelijk in te richten. De kennis over klimaatverandering en toe te passen maatregelen wordt steeds groter. In de ‘Werkwijze ruimtelijke klimaatadaptatie’ wordt dit zo actueel mogelijk bijgehouden.

Opgesteld door:
Ruimte en Duurzaamheid in samenwerking met IB, V&OR, Stadswerken, Waternet en Rainproof.
Met expertise van HvA, WUR en UvA
In opdracht van:
Programma Klimaatadaptatie
Email:
Jocye.van.den.Berg@amsterdam.nl
R.Hofman@amsterdam.nl
Datum: April 2021Bronvermelding:
De tekeningen van de maatregelen en uitwerkingen in hoofdstuk 3 zijn gebaseerd/geïnspireerd op de tekeningen uit de publicatie Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte en de publicatie.
Groenblauwe netwerken, Handleiding voor veerkrachtige steden en de maatregelen-toolbox, Amsterdam Rainproof (rainproof.nl). Groenblauwe netwerken is te raadplegen via de websites ruimtelijkeadapatie.nl, ateliergroenblauw.nl en urbangreenbluegrids.com/design-tool.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Amsterdam_Banner_2.jpg

Media

Documenten