Artikel

Jaarlijkse monitor discriminatie

Gemeenteraad 14 september 2022

In dit jaarverslag zien we een terugblik op het afgelopen jaar, kijken we naar ontwikkelingen in de bestrijding van discriminatie in de stad en regio en laten we aan de hand van klachten zien wat de
breedte en omvang is van het werk dat wij voor mensen doen en kunnen doen. De jaarlijkse Monitor Discriminatie - een overzicht van de discriminatiemeldingen bij zowel het Meldpunt Discriminatie
Regio Amsterdam, de politie-eenheid Amsterdam als het College voor de Rechten van de Mens - is aan het einde van dit jaarverslag opgenomen. De Monitor Discriminatie is onderdeel van de landelijke
monitor die wordt gepubliceerd op de website van de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen Discriminatie.nl.

Behandeld in Gemeenteraad 14 september 2022

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Bron:

Meldpunt Discrimatie Regio Amsterdam

Jerrol Marten, directeur MDRA, email: j.marten@mdra.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten