Artikel

Toekomstvisie Sociaal Vervoer

Gemeenteraad 7 juli 2021

Mobiliteit geeft vrijheid. Indirect laat de pandemie ons zien waar vervoer in wezen toe doet. Het maakt mogelijk wat we nu zo jammerlijk moeten missen. Ons leven beleven. Meedoen in stad en samenleving. Langer en weer thuis kunnen wonen. Erop uit om eenzaamheid buiten de deur te houden. Ons nuttig maken bij de vereniging. Mobiliteit is voor ons allemaal.Binnen de grenzen van het mogelijke moet iedereen zich kunnen verplaatsen: oud of jong, ziek of gezond, en ongeacht een lichamelijke, geestelijke, of zintuiglijke beperking.Primair met het openbaar vervoer.Met speciaal vervoer als het niet anders kan.

Behandeld in Gemeenteraad 7 juli 2021

Behandelend ambtenaar: Onderwijs, Jeugd, Zorg & Diversiteit, Stefaan Vanderstappen,s.vanderstappen@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten