Artikel

Programmarapportage - Gebruiksmelding Oostlijn Q1 2022

Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 22 september 2022

Sinds 2008 is de brandveiligheid van de Oostlijn (zowel de metrotunnel als de vijf ondergrondse
metrostations) sterk verbeterd. Door verschillende projecten zijn bouwkundige en
installatietechnische verbeteringen doorgevoerd. Toch wordt nog niet op alle aspecten voldaan
aan de wet- en regelgeving. In overleg met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is tot 31
december 2022 een gedoogperiode afgesproken. Voor die datum moeten extra werkzaamheden zijn
uitgevoerd en gecertificeerd, waarna de gebruiksmeldingen aangevraagd en geaccordeerd moeten
zijn door de Omgevingsdienst.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 22 september 2022 en 1 september 2022

Behandelend ambtenaar: Bijzondere Projecten, Bas de Jong, ambtelijk opdrachtgever (b.de.jong@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron: GVB

Aanvullende informatie

Media

Documenten