Artikel

Gezonde schoolgebouwen 2021/2022

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

Het programma Gezonde Schoolgebouwen Amsterdam (GSA) is in 2015 gestart om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in de gemeente Amsterdam les krijgen in een gezonde leeromgeving met voldoende frisse en gezonde lucht (= laag CO2-gehalte en bescherming tegen fijnstof). De gemeente investeert daarom samen met de schoolbesturen in goede ventilatiesystemen in klaslokalen van het primair onderwijs (PO), speciaal onderwijs (SO) en voortgezet onderwijs (VO). Schoolbesturen melden hun scholen aan voor deelname aan het programma en committeren zich aan cofinanciering en onderhoudsverplichting als de maatregelen zijn gerealiseerd. Deelname is niet verplicht maar wordt wel sterk gestimuleerd door de gemeente.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

Behandeld ambtenaar: OJZD, Sofie J. Sloot, s.sloot@amsterdam.nl, bestuurszaken.ojz@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Gemeente Amsterdam
Projectmanagementbureau (PMB)
Opdrachtgever: Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ)

Projectteam Gezonde Schoolgebouwen Amsterdam
Contact: info@gezondescholen.amsterdam.

Aanvullende informatie

Media

Documenten