Artikel

Design Sprint Monitor Circulaire Economie

Virtuele co-design sessie

Na de lancering ontwikkelde de monitor circulaire economie een gestage basis voor verder onderzoek, gebruikmakend van overheidsdata: nationale import/gebruik/export- en afvalbeheerstatistieken, informatie over het totale aantal vestigingen en werknemers in circulaire banen en lokale enquêtes over de percepties van de circulaire economie. De volgende stap is het verbinden van deze inzichten met die van belangrijke spelers in de circulaire economie. Met andere woorden, de monitor heeft als doel om win-winscenario's te creëren die Amsterdam kan gebruiken om 50% van de primaire grondstoffen in 2030 te reduceren, volledige circulariteit tegen 2050 te bereiken en de "sweet spot" te betreden van het donutmodel van Kate Raworth. In deze sessie werd naast een presentatie van de monitor een co-design sessie georganiseerd.

Deze sessie werd gemodereerd door Mesiha Tepic en Juan-Carlos Goilo.

In de virtuele co-design sessie werd de volgende uitdaging gekozen om in de sessie aan te werken: Services ontwikkelen voor verschillende stakeholders, zodat zij zich kunnen herkennen in de materiaalstromen. De andere mogelijke uitdagingen zijn te zien in foto 1.

Foto 1

 

Vervolgens werden bij deze uitdaging ontwerpvereisten geformuleerd:

  •  Subsectoren meenemen (hotels, burgers, enz.)
  • Interactieve communicatie (mensen kunnen ideeën inbrengen)
  • Geef informatie over hoofdrolspelers per stream
  • Persona's ontwikkelen voor verschillende stakeholders
  • Consensus over datapunten in subsectoren van een waardeketen
  • Meer gedetailleerde informatie over de commodity groups
  • Een systeem waar lokale bedrijven/districten/straten data kunnen uploaden (om de data te contextualiseren)
  • Focus op slechts één value chain
  • De frequentie van informatiebehoeften

Vervolgens verder deze ontwerpvereisten gegroepeerd en gekoppeld aan een inspirerend voorbeeld (zie foto 2), onder andere het intiatief Samen tegen voedselverspilling, de World Business Council for Sustainable Development en de AMS sessie over organisch afval op 17 februari.

Concluderend werd het belang van de betrokkenheid van stakeholder benadrukt. De stad kan geen monitor ontwikkelen in isolatie. Value chains zijn dynamisch en alleen via stakeholders kan de benodigde data verkregen worden.

 

examples

Foto 2

Afbeelding credits

Header afbeelding: Circular Economy_Pixabay.png

Icon afbeelding: Circular Economy_Pixabay.png

Media