Collectie (8)

Information as Actor (afgerond)

Documentatie en Bronnen - Promotieonderzoek Juan-Carlos Goilo

Deze collectie maakt deel uit van het promotieonderzoek van Juan-Carlos Goilo. Hier vindt u diverse bronnen, die inzicht bieden in de bouwstenen van het onderzoek.

Hier treft u het volledige proefschrift: 'Information actors beyond modernity and coloniality in times of climate change. A comparative design ethnography on the making of monitors for sustainable futures in Curaçao and Amsterdam, between 2019-2022.' De centrale onderzoeksvraag is: Hoe kan het maakproces van monitoren ervoor zorgen dat duurzame informatie kan bijdragen aan een toekomst die verder gaat dan moderniteit en kolonialiteit?

Er wordt onderzocht hoe informatie functioneert als actor in het maakproces van twee monitoren voor circulaire economie, één in de stad Amsterdam en de andere op het eiland Curaçao. Daarom treft u twee collecties met de case studies. Ook vindt u hier voorlopige gedachte en een artistiek verhaal van Goilo, die opgenomen is in het Values For Survival Cahier: 3.

Meer informatie

Geconfronteerd met de noodzaak om actie te ondernemen in de richting van een duurzame toekomst, wordt er op veel plaatsen in de wereld een verscheidenheid aan monitoren ontwikkeld. Door een vergelijkende case study uit te voeren, wil het onderzoek begrijpen hoe informatiesystemen, zoals de monitoren, keuzevrijheid verwerven en op elkaar inwerken binnen de lokale en mondiale dynamiek. Het onderzoekt hoe deze monitoren de transitie faciliteren naar wat de betreffende lokale economieën als een duurzame toekomst beschouwen.

De stad Amsterdam en het eiland Curaçao gebruiken beide het donut-economiemodel, zoals ontwikkeld door Kate Raworth, voor de implementatie van de circulaire economie en om de voortgang van hun beleid te monitoren. Informatie is al eeuwenlang van cruciaal belang voor de beleidsvorming. Het speelt een belangrijke rol in de menselijke overheersing van de wereld. Tegenwoordig worden data, inclusief realtime data, regelmatig gebruikt als feedback loops voor beleidsvorming. De schaal en snelheid van informatietechnologie bieden ongekende mogelijkheden in het proces van beleidsvorming. Veel wetenschappers beweren dat we het Antropoceen zijn binnengegaan, wat de impact benadrukt die onze menselijke activiteiten op de wereld hebben. Sommige geleerden gaan zelfs zo ver dat ze beweren dat het Antropoceen een vorm van entropie is die tot stand wordt gebracht door menselijke praktijken die worden gemedieerd en geïntensiveerd door informatietechnologie.

De informatiegestuurde menselijke praktijken van het Antropoceen houden ook de machtsverhoudingen in stand. Naast het bestuderen van monitoren, onderzoekt dit onderzoek daarom opnieuw de cybernetica en analyseert hoe informatietechnologieën de afgelopen eeuwen verschillende feedbackmechanismen hebben ontwikkeld en verbindt deze oudere inzichten met de huidige machtsdynamiek van het bouwen en gebruiken van monitoren voor beleid en besluitvorming. Amsterdam en Curaçao bieden expliciet de context voor deze vergelijking, aangezien zij al eeuwenlang een koloniale relatie onderhouden. Tegelijkertijd werken beiden samen aan de verandering naar een duurzame toekomst. Beiden houden zich bezig met het maken van lokale datamonitors en werken beiden samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek van het Koninkrijk der Nederlanden. Als gevolg hiervan biedt het onderzoek een raamwerk voor het maakproces van monitoren die bijdragen aan een duurzame toekomst.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Presentatievisual_D4_0007_World3.jpg

Icon afbeelding: Presentatievisual_D4_0007_World3.jpg

Sorteren op: