Artikel

PhD-thesis: Information actors beyond modernity and coloniality in times of climate change

A comparative design ethnography on the making of monitors for sustainable futures in Curaçao and Amsterdam, between 2019-2022

In zijn proefschrift ontwikkelde Goilo een baanbrekend theoretisch raamwerk voor een antropologie van informatie. Deze studie vergelijkt informatie in de context van de moderniteit in Amsterdam en de kolonisatie op Curaçao via het maakproces van monitoren en ontwikkelt vijf manieren om te begrijpen hoe informatie kan bijdragen aan een duurzame toekomst. Het onderzoek bespreekt ook hoe de twee contexten, namelijk moderniteit en kolonialiteit, al eeuwenlang in informatiesymbiose verkeren, wat negatieve informatieve neveneffecten veroorzaakt in het tijdperk van het Antropoceen. Door de symbiose van informatie tussen moderniteit en kolonialiteit te onderzoeken, legt de auteur uit hoe wetenschappers, beleidsmakers en data-analisten kunnen handelen vanuit de historische en structurele wortels van hedendaagse mondiale ongelijkheden die verband houden met de productie en distributie van informatie. Uiteindelijk stellen de vijf stellingen voorwaarden voor de collectieve productie van kennis met het oog op een duurzamere planeet.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Cover proefschrift "Information actors beyond modernity and coloniality in times of climate change" van Juan Carlos Goilo

Icon afbeelding: Cover proefschrift "Information actors beyond modernity and coloniality in times of climate change" van Juan Carlos Goilo

Media

Documenten