Artikel

Sprong over 't IJ (geactualiseerd)

Gemeenteraad 17 februari 2022

Met het programma Sprong over het IJ wil Amsterdam de oversteek structureel verbeteren voor fietsers, voetgangers en mogelijk ook voor openbaar vervoer via vaste oeververbindingen – naast bestaande en nieuwe veren. Hierbij wordt rekening gehouden met belangen van de stad, de regio én die van de (internationale) scheepvaart. Het eindbeeld bestaat uit een combinatie van verbindingen, waarbij veren, bruggen en een voetgangerspassage naast elkaar bestaan en er een ‘ladderstructuur’ is van oversteekmogelijkheden. Daarmee ontstaat een netwerk van kwalitatief goede verbindingen dat voor iedereen een snelle, veilige en comfortabele oversteek mogelijk maakt.Op 14 september 2021 heeft het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd met de voorgenomen actualisatie van het Voorkeursbesluit Sprong over het IJ uit 2017. Deze actualisatie is gebaseerd op het advies van de commissie D’Hooghe voor drie nieuwe vaste oeververbindingen over het IJ: twee bruggen, een Oostbrug en een Westbrug en een voetgangerspassage bij Centraal Station. De voorstellen voor deze nieuwe oeververbindingen zijn uitgewerkt in de voorliggende Actualisatie Nota van Uitgangspunten Sprong over het IJ 2022

Behandeld in Gemeenteraad 17 februari 2022 en Commissie Ruimtelijke Ordening 9 februari 2022

Behandelend ambtenaar: Meret Muntinga, m.muntinga@amsterdam.nl

Voor meer informatievoordracht commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht gemeenteraad klik hier

 

Bron:

www.amsterdam.nl/

sprongoverhetijsprongoverhetij@amsterdam.nl

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Media

Documenten