Artikel

Misdaadcarrieres voorkomen en doorbreken - Wildemanbuurt

Gemeenteraad 26 januari 2022

De burgemeester heeft in de brief van 12 oktober 2021 inzake drugscriminaliteit en ondermijning toegezegd de raad te informeren over de uitkomsten van het onderzoek van Bureau Beke naar lokale en bovenlokale criminele structuren in de Wildemanbuurt (stadsdeel Nieuw-West). Het onderzoeksrapport Misdaadcarrières voorkomen en doorbreken is opgesteld in nauwe samenwerking met analisten van de politie-eenheid Amsterdam. Voor het onderzoek is de volgende probleemstelling geformuleerd: Op welke wijze zijn bovenlokale criminele fluïde netwerken in relatie tot de Wildemanbuurt georganiseerd, met welke vormen van criminaliteit houden ze zich bezig, wat is hun werkwijze, welke invloed hebben ze op de jongeren in de Wildemanbuurt en wat betekent dit voor de preventieve, proactieve en repressieve aanpak?

Behandeld in Gemeenteraad 26 januari 2022 en Commissie Algemene Zaken 9 december 2021

Behandelend ambtenaar: OOV/AcVZ – Carolien Köppen, c.koppen@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht Gemeenteraad klik hier

 

In opdracht van:

Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) Amsterdam-Amstelland

Bron: Bureau BEKE

Auteurs : Henk Ferwerda, Nicole Brouwer, Ivo Holzken, Linda Kroese 

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten