Artikel

Impact Award 2021 voor Halleh Ghorashi, initiatiefnemer Refugee Academy

Op 9 november 2021 ontving Halleh Ghorashi de Impact Award 2021 voor haar onderzoek naar vluchtelingen en diversiteit. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op de verhalen van vluchtelingen en migranten. De Impact Award wordt ieder jaar uitgereikt aan gerenommeerde onderzoekers of onderzoeksgroepen die een betekenisvolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Halleh is Hoogleraar Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit en lid van de Raad van Toezicht van Movisie.

Een interview met Halleh Ghorashi is hier te vinden

Ghorashi is oprichter/directeur van de Refugee Academy, onderdeel van het Institute for Social Resilience aan de Vrije Universiteit.

screenshot_2021_11_19_at_00_07_03.png()(EDFA9750830BACF3D852A134A40BE19C).jpg

Refugee Academy bijeenkomst, getekend door Parisa Akbarzadeh Poladi.

De Refugeee Academy schrijft op haar website:

"De komst van nieuwe stromen vluchtelingen in de afgelopen jaren raakt veel mensen in Nederland. Diverse gemeenten, organisaties en buurtinitiatieven experimenteren met innovatieve aanpakken voor de inclusie en maatschappelijke participatie van statushouders. Echter kan geen enkele partij op zichzelf alle oplossingen bieden. De verbinding van de opgedane kennis van wetenschappers, beleidsmakers, maatschappelijke partners en vluchtelingen zelf is daarom van groot belang.

Verbinden van kennis

De Refugee Academy, een van de expertiselabs van het Institute for Societal Resilience van de Vrije Universiteit Amsterdam, biedt een kader waarbinnen we bestaande academische, professionele en lokale kennis aan elkaar kunnen verbinden om onderzoek en praktijk rondom vluchtelingenproblematiek dichter bij elkaar te brengen. Dit doet de Refugee Academy door thematische bijeenkomsten te organiseren voor professionals, ervaringsdeskundigen en wetenschappers. De Refugee Academy is gericht op het vergroten van de leer- en reflectieve capaciteiten van alle betrokken partijen. Samen formuleren we werkbare condities die inclusie in de praktijk mogelijk maken. Deze condities zijn nodig om vluchtelingen op een volwaardige manier te laten integreren in Nederland en om bij te dragen aan inclusieve ruimtes waarin onorthodoxe verbindingen kunnen ontstaan tussen mensen.

...

De Refugee Academy kan gezien worden als een horizontale lerende en reflectieve infrastructuur, een soort capaciteitsopbouw, die bestaande kennis en perspectieven over de inclusie van vluchtelingen vanuit meerdere posities met elkaar verbindt.

Het idee voor de Refugee Academy komt voort uit verschillende innovatieve, kleinschalige geëngageerde onderzoeksprojecten waarin onderzoekers samenwerkten met verschillende maatschappelijke actoren (wetenschappers, professionals en vluchtelingen/migranten) om nieuwe dimensies te geven aan de opname van vluchtelingen. 

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: screenshot_2021_11_19_at_00_07_03.png()(EDFA9750830BACF3D852A134A40BE19C).jpg

Icon afbeelding: screenshot_2021_11_19_at_00_07_03.png()(EDFA9750830BACF3D852A134A40BE19C).jpg