Artikel

Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders 2021

Statushouders hebben door de coronacrisis het afgelopen jaar veel minder (intensieve) begeleiding gekregen bij het zoeken naar werk. In bijna driekwart van de gemeenten waren er minder werkervaringsplekken, stages en vrijwilligersbanen beschikbaar voor statushouders. Dit blijkt uit de monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders 2021.
Deze monitor wordt jaarlijks uitgevoerd door KIS en Divosa. 2021 is het zesde jaar dat de monitor uitkomt.

Auteur: Marjan de Gruijter, Inge Razenberg, Anneke Brock, Martine Maan
Uitgever: Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 2021

Aanvullende informatie

Media

Documenten