Artikel

Amsterdamse Aanpak Statushouders LPBL

Commissie Werk & Economie 4/10 en Jeugd en Cultuur 5/10/2017

De Amsterdamse aanpak statushouders behelst een versterking en innovatie van de ondersteuning gericht op duurzame integratie. De aanpak bestaat - naast het reguliere beleid - uit twee lijnen. De eerste lijn is het actieplan Werk en Ondernemerschap voor Vluchtelingen, voor aan Amsterdam gekoppelde statushouders die nog in een AZC wonen. De tweede lijn is het programma Entree Amsterdam, gericht op statushouders die al een woning in Amsterdam hebben gekregen. In dit programma begeleidt een dedicated team de statushouders zoveel mogelijk naar opleiding of werk. De verwachting is dat deze aanpak een positief effect heeft op (het tempo van) integratie, opleiding en werk. Om te onderzoeken of dat daadwerkelijk het geval is, heeft de gemeente Amsterdam LPBL gevraagd een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) uit te voeren.

Behandeld in Commissie Jeugd en Cultuur 5 oktober 2017 en Werk & Economie 4 oktober 2017

Behandelend ambtenaar: Femke Blokhuis, f.blokhuis@amsterdam.nl, Brecht van Mourik, b.van.mourik@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Opgesteld door:

LPBL: Veroni Larsen en Merei Lubbe

Op verzoek van: Gemeente Amsterdam

Dit college heeft aan het begin van deze collegeperiode de ambitie geformuleerd voor

iedere vluchteling een doorgaande lijn van begeleiding te realiseren, vanaf het

moment van aankomst tot en met duurzame integratie, werk en opleiding en

participatie. Zodat zij zich zo snel mogelijk Amsterdammer voelen en zo snel mogelijk

mee doen. Om deze ambitie te realiseren is eind 2015 de Amsterdamse Aanpak

Statushouders ontwikkeld.

Om te onderzoeken of de Amsterdamse aanpak een positief effect heeft op (het

tempo van) integratie, opleiding en werk heeft LPBL in opdracht van de gemeente

Amsterdam een MKBA uitgevoerd. Dat deze aanpak resultaten oplevert, blijkt uit

deze MKBA. De MKBA geeft aan dat de Amsterdamse aanpak loont: elke euro die er

in wordt gestoken levert twee euro op.

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten