Artikel

Ondersteuning bij ouderschap en opvoeding-inburgeringsplichtige ouders

Er is meer nodig dan taalaanbod: de Wet Inburgering (2022) biedt kansen

Naar aanleiding van een vraag van JES Rijnland Leiden deed KIS vanuit de portaalfunctie verkennend onderzoek naar behoeften en mogelijkheden rond ondersteuning bij ouderschap en opvoeding in het nieuwe inburgeringstraject. KIS onderzocht op welke manier ondersteuning bij ouderschap en opvoeding een structurele plaats kan krijgen in het inburgeringstraject voor (aanstaande) ouders. Hoe kunnen gemeenten hierbij zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van inburgeringsplichtige ouders?

Auteurs: T. Voorwinden, MSc & Dr. F.E.P.L. Sondeijker

Aanvullende informatie

Media

Documenten