Artikel

Onderzoek Vluchtelingenverdrag

Hierbij bied ik uw Kamer de verkenning ‘Terechte vraag, verkeerd aanknopingspunt’ van mr. J.P.H. Donner en mr. dr. M. den Heijer aan. De verkenning richt zich op de vraag of het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties uit 1951 nog bij de tijd is. In deze brief reageer ik, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op de uitkomsten van de verkenning.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Wikimedia Commons_tweede kamer

Media

Documenten