Artikel

Tertiair onderwijs 15 bij 30 stappenplan - acties over het hele traject

Vijf belangrijke trajecten vergemakkelijken de toegang tot hoger onderwijs: nationale universiteiten, het DAFI-beurzenprogramma, technisch en beroepsonderwijs en -opleiding, verbonden hoger onderwijs en aanvullende onderwijstrajecten voor toelating tot derde landen. Dit document visualiseert de belangrijkste acties in elke van deze trajecten - van het versterken van partnerschappen tot het verbeteren van de toegankelijkheid.

Aanvullende informatie

Media

Documenten