Artikel

Nieuw Amsterdams Klimaat

Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050

In de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal: Uitnodiging aan de stad van januari 2019 is op hoofdlijnen aangegeven wat wij belangrijk vinden en waarom. We willen de CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990 met 95% terugdringen en Amsterdam voor 2040 aard- gasvrij maken. De tussenstap naar 2050 is 55% minder CO2-uitstoot in 2030. We willen maximaal inzetten op energiebesparing en opwekken van duurzame energie.

De uitnodiging aan de stad was de aftrap van een intensief proces om samen met bewoners, bedrijven en instellingen te onderzoeken en afspraken te maken hoe we deze enorme maatschappelijke transitie voor elkaar krijgen. Er is een Amsterdams Klimaatakkoord gesloten en een online platform nieuwamsterdamsklimaat.nl gelanceerd met ruim 200 initiatieven voor een duurzame stad. De conceptversie van de Routekaart is breed gedeeld met partners in de stad en aangevuld met de vele reacties die we kregen. Al deze kennis en ervaringen vormen de basis van de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050.

Bron: Gemeente Amsterdam - Amsterdam Klimaatneutraal

 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Schermafbeelding 2021-11-24 om 16.32.24.png

Media

Documenten