Artikel

Visie Amsterdam Zuidoost Energieneutraal 2040 - editie 2021

Het bestuur van zowel Amsterdam als het stadsdeel zal de komende jaren aandacht en focus hebben op het gebied van de energietransitie. Het doel is dat Zuidoost gaat bijdragen aan de ambities uit het coalitieakkoord. Het streven is om in Zuidoost een stap verder te gaan dan het coalitieakkoord. Daarvoor wordt er de komende jaren in Zuidoost ingezet op een sociale energietransitie. In dit artikel treft u de visie die is uitgebracht in 2021.

Ten opzichte van de versie uit 2019 is in deze nieuwe versie het aantal zonnepaneelvelden en windmolens gewijzigd door keuzes die gemaakt zijn in de regionale energietransitie strategie. Hier zal minder ruimte voor komen in Zuidoost. Om energieneutraal te worden zullen er dus meer zonnepanelen op andere plekken, zoals daken, moeten worden geïnstalleerd. Ook is er grootschalige renovatie van gebouwen nodig om meer energie te besparen.

Media

Documenten